De Familiewinkel

Nooit Meer Zorgen Of Stress

Als u voor uw ouders zorgt komt daar nogal wat bij kijken.
Voor Sandra en mij was het al gauw duidelijk dat wij door alle emoties die onverwacht boven kwamen niet meer helemaal onszelf waren. Stresssssss Dus zijn we op zoek gegaan naar manieren om onszelf op te krikken, zodat we beter gewapend waren tegen deze afbrekende factoren. Een goed product wat wij gevonden hebben is “Nooit Meer Zorgen Of Stress” van Frank de Moei van Capedium Training & Coaching.

Voor ons pakte het volgen van deze training heel goed uit. We voelden ons sterker en konden daardoor beter met elkaar overweg om deze fase van het zorgen voor onze ouders zo goed mogelijk te doorlopen. Momenteel hebben we zelfs veel plezier in het zorgen voor onze ouders. Het trainen van onze denkwijzen heeft enorm geholpen om stress te reduceren. Wij kunnen beter met elkaar overweg en met onze ouders. Onze andere manier van denken heeft zichtbaar invloed op iedereen om ons heen en dat geeft veel vreugde. Daarom kunnen wij iedereen van harte aanbevelen de cursus “Nooit Meer Zorgen Of Stress”te volgen.

Scroll to top